Bastiaan Jongerius

Bastiaan Jongerius

Bastiaan Jongerius architecten (sinds 1996) wil een bijdrage leveren aan het realiseren van plezierige en nuttige bouwwerken. het team geeft inhoud aan het ontwerpproces en het bouwproces, vanaf de eerste schets tot aan de oplevering. we pogen, met niet aflatende inzet en toewijding, bij elk project de specifieke achtergronden van een opdracht te ontdekken en te reageren op wat ons bezighoudt. dit zijn een veelheid van uiteenlopende onderwerpen, van het verhaal van een passant op de locatie tot het verder doorontwikkelen van een materiaaltoepassing. met onderzoek en studie tasten de (on)mogelijkheden af en voeden het ontwerp met een gelaagdheid van thema’s. bastiaan jongerius architecten vatten we als zodanig op als een denktank voor het maken van plezierige en nuttige gebouwen. we werken op de schaal van de stad/het landschap, de openbare buitenruimte, het gebouw en het interieur. bij elk project zijn alle schaalnivo’s en de overgangen belangrijk. de ruimte van het individu is het interieur, het gebouw het huis van het interieur. de gevel geeft uitdrukking aan het gebouw en is het gezicht naar de openbare ruimte. andersom is de ruimte rondom het gebouw een inspiratie voor het gebouw.

View all architects